warmtepomop schemaElementen warmtepomp

De warmtepomop bestaat uit 5 belangrijke elementen die voor een optimale werking van het systeem zorgen.

Een verdamper, compressor, condensor, warmtewisselaar en expansieventiel vormen de belangrijkste onderdelen van dit systeem.

1. Verdamper

In dit onderdeel wordt water door het verlagen van de druk omgezet in damp

2. Compressor

De compressor drukt deze damp onder hoge druk samen

3. Condensor

De condensor zorgt voor het condenseren van de damp, hierdoor ontstaat warmte die wordt overgegeven aan de warmtewisselaar.

4. Warmtewisselaar

De warmtewisselaar verspreidt de warmte doorheen de woning

5. Expansieventiel

De vloeistof stroomt uiteindelijk naar een expansieventiel. Hier wordt de temperatuur verlaagd en kan het procédé van de warmtepomp opnieuw beginnen.

De warmte die door de warmtepomp wordt opgewekt kan via water of via de lucht de woning verwarmen.


Voordelen van een warmtepomp

Soorten warmtepompen

Werking van een warmtepomp