Definitie van kachels

Een kachel is een verwarmingstoestel dat warmte opwekt door het het verbranden van een brandstof. De warmte kan in het geval van een elektrische kachel ook worden opgewekt met elektriciteit.

Brandstoffen kachels

kachelsVoorbeelden van brandstoffen die kunnen gebruikt worden om met behulp van een kachel warmte op te wekken zijn:

  • hout
  • kolen
  • aardgas
  • stookolie

Elke kachel is gemaakt om een specifieke brandstof te verbranden en in warmte om te zetten. Het is dus belangrijk dat u de juiste brandstoffen gebruikt in de juiste kachels. De enige uitzondering hierop is dat er ook houtkachels bestaan waarin u kolen kunt verbranden.

Soorten kachels voor verwarming

Het aanbod van kachels wordt steeds uitgebreider. Op deze website over verwarming hebben we de belangrijkste kachels in kaart gebracht. U vindt deze links in een duidelijk overzicht. Per kachel gaan we ook in op de voordelen, nadelen en aandachtpunten. Zowel op vlak van installatie als op vlak van onderhoud.

U kunt ook hieronder direct doorklikken naar de kachel waarover u meer wenst te weten te komen.


Soorten kachels

Materialen kachels

Foto's van kachels